Nieuws
Besluit waarnemend gouverneur betreffende het captatieverbod en brandgevaar

Wegens de aanhoudende droogte is door waarnemend gouverneur Didier Detollenaere een captatieverbod op ecologisch kwetsbare waterlopen en meanders en een verbod tot het maken van open vuur op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen afgekondigd.

Beide politiebesluiten kunnen hier geconsulteerd worden : 

20190724 Politiebesluit captatieverbod.pdf24072019 Politiebesluit brandgevaar.pdf
Veelgestelde vragen m.b.t. deze politiebesluiten kunnen hier geconsulteerd worden : 

FAQ-captatieverbod.pdfFAQ-brandgevaar.pdf
Deze besluiten en andere berichten over de droogte kan u ook raadplegen op de website van de waarnemend gouverneur :  https://gouverneuroost-vlaanderen.be/

Besluit waarnemend gouverneur betreffende het captatieverbod en brandgevaar
  • 25/07/2019 08:03
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.