Advies/besprekingen

Adviezen kunnen worden aangevraagd door iedereen die zijn of haar belang kan aantonen (bouwheren, architecten,…)  en dit voor alle inrichtingen met uitzondering van eengezinswoningen. Het betreft een vrijblijvend advies om de aanvrager snel en vakkundig bij te staan op basis van de brandpreventiereglementering en expertise inzake brandveiligheid. Er wordt evenwel geen verslag opgesteld. Tijdens dit overleg kan je specifieke vragen of problemen over de brandveiligheid van je project voorleggen aan een preventionist om je project verder te kunnen uitwerken. 

Bijvoorbeeld alvorens je een omgevingsvergunning aanvraagt, kan je aan onze dienst advies vragen via een voorbespreking. Of een verkregen brandpreventieverslag kan samen met de preventionist overlopen worden ter verduidelijking. 

Adviezen worden telefonisch aangevraagd worden op het nummer 053/60.77.20 of via brandpreventie@zonezuidoost.be . De adviesaanvrager maakt hierbij duidelijk binnen welk kader (vb oprichten van een nieuwbouw) en met welk doel (vb verkrijgen van een omgevingsvergunning) het advies gevraagd wordt. De aanvrager moet tevens zijn belang aantonen. De bespreking gaat door in overleg met de preventionist via video conference of bij ons op kantoor (Keizersplein 44 – 9300 Aalst). Indien het om het bespreken van een brandpreventieverslag gaat, vermeld dan zeker het dossiernummer (ons kenmerk) en de dossierbehandelaar. 

Om dergelijk overleg vlot en doelgericht te laten verlopen, breng je alle bestaande en nieuwe plannen en andere nuttige informatie mee naar de bespreking.

Let op onze adviesverleningen zijn niet gratis en worden gefactureerd volgens het retributiereglement. 

Retributiereglement voor brandweerinterventies en brandpreventie vanaf 1 januari 2022.pdf 

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 04 maart 2022
Advies/besprekingen
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.