Hulpverleningszone Zuid-Oost in 2020

In 2020 werden de brandweerdiensten van Hulpverleningszone Zuid-Oost 23817 keer opgeroepen voor noodsituaties. 

Van deze interventies waren er 13272 ziekenwageninterventies en 1048 brand-interventies.
De andere interventies waren interventies van technische aard ( 2608 ), interventies i.k.v. noodweer/stormschade ( 1773 ) en wespenverdelgingen ( 5116 ).

De hulpverleningszone garandeert dat elke noodoproep beantwoord wordt, dankzij de niet-aflatende inzet van 540 personeelsleden. 

Onder de oproepen voor brand verstaan we alle soorten brandmeldingen. Het kan dan gaan over een brand buiten (bv. van natuur, voertuig of vuilbak) of binnen (bv. van een gebouw, schouw of een ondergrondse parkeergarage). Automatische brandmeldingen en controletaken (bv. controle van brandgeur of van goede blussing) zijn ook opgenomen in deze cijfers.

In 2020 handelde de hulpverleningszone 1773 oproepen af naar aanleiding van storm of wateroverlast, en dit vooral in piekperiodes. Voor wespenverdelingen werd 5116 maal een brandweerploeg ingeschakeld. Het grootste aantal oproepen voor dit type interventie zien we in de zomer en in het najaar.

Dat werken bij een hulpverleningszone zeer gevarieerd is blijkt uit het grote aantal ‘andere’ interventies, namelijk 2608 oproepen. Daaronder verstaan we de hulpverlening onder andere n.a.v. een auto-ongeval, het vrijmaken van de weg, het redden van personen die zich in één of andere gevaarlijke situatie bevinden, bevrijdingen uit liften, redden van dieren in nood, interventies waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn en allerlei speciale of logistieke interventies. 

Om al deze interventies te kunnen afhandelen zijn er binnen onze zone 540 personeelsleden actief binnen de hulpverleningszone. 110 van hen zijn in hoofdberoep actief in de hulpverleningszone. Zij worden bijgestaan door 409 vrijwilligers die zich, naast hun hoofdberoep, beschikbaar stellen om inwoners bij te staan. De gehele werking van de hulpverleningszone wordt ondersteund door 21 administratieve personeelsleden.

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 06 september 2021
Hulpverleningszone Zuid-Oost in 2020
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.