Brandpreventie
Actieve brandbeveiliging parkeergebouwen - richtlijn

In de parkeergebouwen met een totale oppervlakte groter dan 250 m² (*) moeten maatregelen genomen worden om de verspreiding van rook te voorkomen. Zij dienen te voldoen aan de bijlage 1, punt 3.3 brandbeveiliging van de bijlage 7 en punt 3.8 interventie van de bijlage 7 van de richtlijn parkeergebouwen – document 1632 N R3 Hoge Raad 180 Bijlage 1.2.

Parkeergebouwen HR 1632 N R3 - Richtlijnen Netwerk Brandweer.pdf

(*) Deze grens wordt verhoogd tot 625 m² voor parkeergebouwen zonder autolift op voorwaarde dat geen enkel punt van het parkeergebouw zich verder dan 45 m van de ingang van het parkeergebouw bestemd voor de tussenkomst van de brandweer bevindt.

Het toezicht op de werking en de bediening van de verschillende actieve brandbeveiligingsinstallaties moet gebeuren vanuit een centrale controle- en bedieningspost zoals beschreven onder punt 3.3.8 en punt 3.8.2 van de bijlage 7. De ligging van de centrale controle- en bedieningspost wordt bepaald in overleg met de bevoegde brandweer.
De specifieke eisen betreffende de interventiewegen hangen af van het beveiligingstype van de parkeerbouwlaag zoals beschreven onder punt 3.8 van de bijlage 7.

Afwijkend van de punten 3.3.3.1.1 en 3.3.4.1.1 van de bijlage 7 van de richtlijn moeten de elektrische leidingen die installaties of toestellen voeden die bij brand absoluut in dienst moeten blijven (oa RWA installatie, elektrische pompen van de sprinklerinstallatie) altijd voldoen aan de bepalingen van punt 6.5 van de Bijlage 2/1 aan het ‘Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen’ (B.S. van 26 april 1995) en latere wijzigingen.

Onafhankelijk van de grootte, dient elk parkeergebouw te voldoen  aan de voorschriften van punt 3.6.2 parkeerbox , punt 3.6.3 gasleidingen, punt 3.8.2 centrale controle- en bedieningspost en punt 3.8.3 plannen van de bijlage 7 van de richtlijn parkeergebouwen.

Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.