Brandpreventie
Vooradviezen aanvragen

Voor bepaalde inrichtingen waarvoor de omgevingsvergunning van kracht is, dient een vooradvies aangevraagd.

Voor welke inrichtingen is een vooradvies verplicht?

Vanaf 1 januari 2018 is voor industriegebouwen waarvan de maatgevende brandbelasting 350Mj/m² of meer bedraagt of voor inrichtingen waarvan de bovenste vloerplaat zich op 15m of hoger bevindt vooradvies verplicht. Voor 1 januari 2018 is dit enkel verplicht voor deze gebouwen types waarbij de vergunning dient aangevraagd bij de provincie Oost-Vlaanderen of bij het Vlaams gewest.

Hoe dient een vooradvies aangevraagd?

Het vooradvies dient schriftelijk aangevraagd (poststempel of tegen ontvangstbevestiging) bij onze hulpverleningszone Zuid-Oost, directie Risicobeheersing, Keizersplein 44, 9300 Aalst.  

Bij uw aanvraag dienen brandweerplannen die inhoudelijk voldoen aan het normenboek en het volledig ingevulde inlichtingenformulier brandpreventie worden toegevoegd.

Het vooradvies en de plannen waarop het is gebaseerd moeten bij uw definitieve vergunningsaanvraag worden gevoegd, samen met de verklaring dat de aanvraag rekening houdt met de gestelde voorwaarden of met een beschrijving van op welke wijze met de gestelde voorwaarden wordt omgegaan. Indien er binnen de 45 dagen na het verzoek om vooradvies geen advies werd afgeleverd, voegt u hiervan een verklaring, samen met de relevante plannen, bij de aanvraag.Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.