Taken
Digitaal interventieplan

Een digitaal interventieplan draagt bij aan snelle en doelgerichte hulpverlening. De brandweerploegen kunnen het interventieplan op het terrein raadplegen. Het bevat informatie over de site, de gebouwen en de aanwezige risico’s.

Het opmaken van een digitaal interventieplan doe je samen met de brandweer. De wisselwerking verloopt via het DIP-platform van Hulpverleningszone Zuid-Oost. Wil je hiervoor een uitnodiging ontvangen, neem dan contact op via interventieplan@zonezuidoost.be
Let op, de brandweer beslist of het zinvol is om een interventieplan op te stellen. Enkele van de bepalende parameters zijn: de aanwezigheid van grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen, de grootte en complexiteit van de site en de aanwezigheid van niet-zelfredzame personen.

Voor de opmaak van een interventieplan moet je beschikken over heel wat informatie: plannen, contactgegevens verantwoordelijken, aanwezige technieken, aanwezige gevaren, samenstelling eerste interventieploeg,…

Uitgebreide info vind je in de handleidingen en FAQ:

Handleiding deel 1 - inhoud interventieplan.pdfHandleiding deel 2 - gebruik DIP-platform.pdfHandleiding deel 3 - plannen voorbereiden.pdfHandleiding deel 4 - legende.pdfFAQ DIP-platform.pdf

Digitaal interventieplan
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.