Afwijkingsaanvraag PTI

Gebruik onderstaand formulier om een afwijking betreffende de maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand in publiek toegankelijke inrichtingen aan te vragen ...

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 08 december 2021
AFWIJKINGSAANVRAAG PTI

De met (*) gemerkte rubrieken zijn verplicht in te vullen rubrieken.

Aanvrager
Eigenaar
Uitbater
Gemachtigde
Publiek toegankelijke inrichting
Feitelijke vereniging
Privé-persoon
Firma
Aalst
Denderleeuw
Erpe-Mere
Geraardsbergen
Haaltert
Laarne
Lede
Lierde
Ninove
Wetteren
Wichelen
Terug te vinden bij "ons kenmerk" bovenaan op het brandpreventieverslag
Bv. jeugd, senioren, divers, mindervaliden, …
bv. café, restaurant, sportzaal, groepspraktijk, winkel, recreatiecentrum, museum, …
Afwijkingsaanvraag
Voorbeeld : Afwijking op artikel 3.8 van de Bijlage 3 van het zonaal reglement. De trappen moeten een maximale hellingshoek vertonen van 45°. De hellingshoek van onze trappen bedraagt 46°, hiervoor wordt afwijking aangevraagd.
Beschrijf het gebouw: indeling, aantal bouwlagen, aantal uitgangen, totale publiek toegankelijke oppervlakte, aantal verankerde zitplaatsen, …
Ja
Neen
Vermeld ook bijkomende argumenten die in voorgaande afwijkingsaanvragen nog niet voorgelegd werden om bewijs te leveren dat voldaan werd aan een gelijkwaardig veiligheidsniveau.
Facturatie
Feitelijke vereniging
Privé-persoon
Firma
Ja
Neen
Voor akkoord verklaring
dat alle gegevens in dit document waarheidsgetrouw ingevuld zijn, hij/zij op de hoogte is van en akkoord gaat met facturatie volgens het toepasselijke retributiereglement op het hierboven opgegeven adres met bijhorend rijksregisternummer of ondernemingsnummer, hij/zij op de hoogte is van de toepassing van de geldende brandveiligheidsvoorschriften en dat de hulpverleningszone de bevoegdheid heeft om de naleving te controleren, hij/zij op de hoogte is dat het verzenden van dit formulier geldt als een aanvraag aan de burgemeester en dat hij/zij kennis heeft genomen van de privacyverklaring en dat hij/zij instemt met een verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door de hulpverleningszone in het kader van deze aanvraag en eventueel hiermee verenigbare doeleinden.
Afwijkingsaanvraag PTI
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.