Privacy

Privacyverklaring Hulpverleningszone Zuid-Oost

Privacyverklaring brandweerzone Zuid-Oost                                                                                     Versie 1.00 - 02-05-2019

Om als hulpverleningszone een goede dienstverlening te kunnen aanbieden, werken wij veel met persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens. We doen dit in overeenstemming met de Europese privacywetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming <link: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=NL>, afgekort als AVG of GDPR).


Doeleinden en verwerkingsgronden

Wij verzamelen en gebruiken jouw gegevens enkel als we er een duidelijk en gerechtvaardigd doel voor hebben vastgelegd. Meer bepaald doen wij dit enkel:

 • om een wettelijke verplichting na te komen
 • voor de goede vervulling van de taak van de hulpverleningszone
 • voor de uitvoering van een overeenkomst met jou
 • om een ernstige bedreiging voor jouw gezondheid te bestrijden
 • wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven


Proportionaliteit

Wij vragen enkel de strikt noodzakelijke gegevens op en springen hier zorgvuldig mee om. Dit betekent dat onze medewerkers hiermee discreet omspringen, controleren of ze volledig en correct zijn en instaan voor de beveiliging ervan.


Doorgifte

Wij geven je gegevens niet door aan andere partijen, tenzij er daarvoor een wettelijke basis is. Als we voor het uitvoeren van een taak of voor het opstellen van een dossier beroep moeten doen op een andere overheidsinstelling of op een extern bedrijf (bijv. een softwarefirma of adviesbureau), dan mogen zij je gegevens alleen verwerken binnen het afgesproken kader.
Wij wisselen je gegevens niet uit met een land buiten de Europese Unie of een internationale organisatie.


Openbaarheid

Via de wetgeving over openbaarheid van bestuur kunnen derden een verzoek om informatie bij ons indienen. Daarbij worden jouw gegevens in principe niet vrijgegeven. In elk geval gaat hier altijd een toetsing aan de privacywetgeving aan vooraf.


Bewaring

Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig voor de uitvoering van onze taak, rekening houdend met de archiefwetgeving. Eén van onze taken is het bijhouden van statistieken. Daarbij worden jouw gegevens steeds geanonimiseerd.


Rechten

Je hebt de volgende rechten volgens de privacywetgeving:

 • recht op informatie en inzage: je mag weten of we gegevens van je hebben, welke dit zijn, op welke manier deze worden gebruikt en je kunt hierover verdere toelichting krijgen
 • recht op correctie: als je gegevens niet kloppen, mag je ons vragen om deze te verbeteren
 • recht op bezwaar: je mag bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens
 • recht om vergeten te worden: je mag ons in principe vragen je gegevens te verwijderen, maar als overheid mogen wij hier om wettelijke redenen in de meeste gevallen geen gevolg aan geven
  Zolang aan één van de bovenstaande rechten niet voldaan werd, mag je ons vragen je gegevens niet meer te gebruiken.

  Je kunt je rechten uitoefenen door een verzoek aan ons te richten. Voor onze contactgegevens, zie onderaan. Je zult je identiteit moeten aantonen door een kopie of scan van je elektronische identiteitskaart (voor- en achterkant) aan te hechten. Wij laten binnen één maand weten wat er met je verzoek zal gebeuren. Als we niet aan je rechten kunnen voldoen, dan zullen wij dit motiveren.

  Uw persoonlijk dossier in het Rijksregister kan u raadplegen in de toepassing Mijn DOSSIER <link: http://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/mijn-dossier/> .


Tracking

Statistieken
Wij maken op deze website gebruik van Google Analytics om bezoekinformatie te meten en te analyseren, om na te gaan via welke weg je op deze website terechtkwam, om te registreren hoe en hoe vaak de verschillende webpagina’s worden bezocht en om de website beter te kunnen afstemmen op de wensen en noden van de gebruiker. Hiertoe worden aan de hand van je IP-adres, o.a. internetverkeersgegevens en gegevens over uw browsertype en computer verzameld. Wij gebruiken deze gegevens niet om je persoonlijk te identificeren. Geen enkele informatie over je persoon zal worden gebruikt en bijgehouden.

Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die door onze servers verzonden worden en automatisch op de harde schijf van je computer bewaard worden. Deze cookies zijn er zodat je gemakkelijk kan navigeren op onze website. Sommige cookies zorgen ervoor dat de website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Cookies zijn ook nodig voor analyses van het surfgedrag bv. via Google Analytics (zie hierboven). Je kunt de installatie van deze cookies weigeren, blokkeren, gewaarschuwd worden alvorens een cookie wordt opgeslagen en ze opnieuw van je harde schijf verwijderen. Hiervoor verwijzen we je naar de helpfunctie en de instellingen van je webbrowser.


Contactgegevens

Heb je vragen, opmerkingen of klachten, laat het ons dan weten. Dit kan, per e-mail naar info@zonezuidoost.be of per brief naar Keizersplein 44, 9300 Aalst. Onze functionaris voor gegevensbescherming (FG, ook wel Data Protection Officer of DPO) is ook langs deze weg bereikbaar.

Ben je ontevreden met de behandeling van je verzoek, dan kun je een klacht <link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen> neerleggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit  per e-mail naar contact@apd-gba.be of per brief naar Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.


Historiek aanpassingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd als de omstandigheden dit vereisen. Het versienummer en de datum in de titel geven de recentste wijziging aan.


Laatst bijgewerkt op 10 oktober 2019
Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.