Wat doet de brandweer?

De brandweer wordt automatisch geassocieerd met vuur, maar ze doet veel meer dan blussen alleen. De brandweer is actief op alle mogelijke gebieden van rampenbestrijding en brandveiligheid. 

De taken van de brandweer zijn vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 10 juni 2014.:

1. Bestrijding van brand en ontploffing en hun gevolgen

 • Melding branddetectie, brandgeur, controle van goede blussing, controle rookontwikkeling
 • Brand in een gebouw van elk type, industrie, explosie, hoogspanningscabine of –installatie
 • Brand in een tunnel, ondergrondse parking, metro- of treinstation
 • Brand van alle types voertuigen, behalve ADR
 • Brand van containers, vuilnisbakken, schoorsteenbrand
 • Brand van bossen, heide, berm, gras, talud
 • Brand van koolwaterstoffen en chemische producten


2. Bestrijding van vervuiling en van het vrijkomen van gevaarlijke stoffen

 • Geurhinder, klein vreemd voorwerp op openbare weg, verkenning in het kader van een milieuvervuiling of -hinder, bestrijding, aardgas-of LPG-    geur
 • Explosiegevaar
 • Ongeval gevaarlijke chemische stoffen
 • Ongeval gevaarlijke biologische, radiologische of nucleaire stoffen
 • Breuk aan pijpleidingen met koolwaterstoffen en andere gasvormige producten en vloeibare koolwaterstoffen met risico op brand / explosie
 • Aardgas- of Lpg-lek
 • Vervuiling door koolwaterstoffen op de openbare weg zodat de vrije doorgang verhinderd wordt
 • Vervuiling van binnenwateren
 • Vervuiling zeehaven


3. Redding van en bijstand aan personen in bedreigende omstandigheden en bescherming van hun goederen

 • Persoon in een gebouw vast (dringend), klein dier in nood (dringend), valgevaar voorwerp op openbare plaats, gevaarlijk dier
 • Wespennest, andere gevaarlijke insecten
 • Groot dier in nood (dringend), in water
 • Openbare weg versperd of zwaar vervuild
 • Storm, windhoos
 • Overstromingen
 • Persoon bekneld in machine, opgesloten in lift, elektrocutie persoon, CO-vergiftiging, persoon te water of persoon die dreigt in het water te         springen
 • Persoon in moeilijkheden (die vastzit) tijdens speleo
 • Bommelding en terroristische dreiging
 • Persoon onder brokstukken
 • Persoon bekneld onder trein, tram of metro
 • Redding op hoogte, persoon die dreigt van een hoogte te vallen of te springen
 • Instortings- of valgevaar van gebouw
 • Verkeersongeval (wagen, bus, vrachtwagen)
 • Ongeval met ADR-transport op weg
 • Ongeval RID-transport op spoor
 • Ongeval met een reizigerstrein, tram of metro
 • Ongeval of vliegtuig in nood
 • Scheepvaartongeval of boot in nood
 • Scheepvaartongeval met gevaarlijke stoffen


4. Logistieke ondersteuning

 • Bijstand aan dringend geneeskundig vervoer
 • Beleids- en operationele coördinatie in geval van grootschalige operaties of bij afkondiging van een fase
 • Incident op een plaats bedoeld in artikel 4 van het koninklijk besluit van 10 november 2012, die een interventie van een hulpdienst veroorzaakt
 • Tekort aan drinkbaar water


5. Andere specifieke opdrachten van de operationele eenheden


6. Gespecialiseerde bovenzonale opdrachten van de hulpverleningszones en van de operationele eenheden 


Voor bepaalde zaken kan je geen beroep doen op de brandweer.
Zoals het verdelgen van bijen of hommels, wegnemen van kauwennesten, vullen van zwembaden, vullen van regenputten, bestrijden van processierupsen, …

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 11 oktober 2021