Zoneraad

De zoneraad is het hoogste orgaan binnen de hulpverleningszone.

De zoneraad is samengesteld uit alle burgemeesters van de steden en gemeenten van de zone, aangevuld met de zonecommandant, de zonesecretaris en de bijzonder rekenplichtige van de zone.

Voorzitter van de zoneraad is burgemeester Tania De Jonge (Ninove).

De vergaderingen van de zoneraad gaan maandelijks door op vrijdagnamiddag in het zonehuis en zijn openbaar (met uitzondering van het gesloten gedeelte).


Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 30 april 2021