Toegankelijkheidsverklaring

Toegankelijkheidsverklaring

Hulpverleningszone Zuid-Oost, verbindt zich ertoe deze site toegankelijk te maken, in overeenstemming met de volgende wetgeving: Wet van 19 juli 2018 betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsorganisaties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op :

Nalevingsstatus

Deze website is niet conform. Non-conformiteiten en vrijstellingen staan hieronder vermeld.

Uw verklaring voorbereiden

Er is een externe toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit was een vereenvoudigde analyse.

Niet-toegankelijke inhoud

Er zal binnenkort een externe audit van de toegankelijkheid worden uitgevoerd. Deze audit zal bestaan uit een vereenvoudigd analyse.

De vereenvoudigd audit zal bepalen of er inhoud is die niet toegankelijk is.

Voorgestelde alternatieven

Nadat de audit heeft vastgesteld welke inhoud niet toegankelijk is, kunnen we vervolgens de alternatieven opsommen die we kunnen implementeren

Vrijstellingen

Te bepalen na de audit

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van onze website/applicatie, kunt u contact opnemen met :

communicatie@zonezuidoost.be

 Als de bovenstaande service niet reageert, kunt u contact opnemen met de volgende controle-instantie:

De federale ombudsman:

Leuvensestraat 48 bus 6 1000 Brussel 

contact@federaalombudsman.be 

Website van de federale ombudsman

Verbeteringsplan

Een verbeteringsplan zal worden opgesteld zodra het auditrapport is ontvangen, om de toegankelijkheid van deze website te verbeteren

Deze verklaring is op 19/04/2024 opgesteld.

De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 19/04/2024

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 22 april 2024