Brandbeveiligings- en bestrijdingsmiddelen

Dit hoofdstuk is enkel van toepassing bij de opmaak van een uitgebreid interventiedossier.
Voeg beknopte info toe over de aanwezige actieve brandbeveiliging, zoals automatische blusinstallaties, rook-en warmteafvoer (RWA), bluswatervoorzieningen en hun locatie.
Bij het opmaken van de plannen zal je ook de locatie van de installaties en bedieningen kunnen aanduiden d.m.v. een pictogram.

Interne waterwinpunten 

Hydranten 

Waar bevinden zich de hydranten op de site van de inrichting? Vul de gegevens aan. De druk is voornamelijk van belang indien er gebruik gemaakt wordt van een eigen watervoorraad en pomp. 

Voorbeeld:
Aantal: 10
• Type: BH 100
• Ø voedingsleiding (mm): 150
• Druk (bar): 10 bar 

Vaste monitoren 

Vaste monitoren zijn aanwezig op grote industriële sites. Geef aan hoeveel monitoren er zijn, welk debiet  ze kunnen leveren en of ze al dan niet met schuim gevoed kunnen worden. Vermeld ook de locatie van de bediening. 


Rookbehandeling 

Rookluiken (verluchtingsopening, rookkoepel) 

De brandweer gebruikt de rookluiken om de ruimte te verluchten, na of tijdens de brand. Ze worden bediend door de brandweer en openen dus niet automatisch. De ventilatoren van de brandweer sturen de rook in de gewenste richting. 

Rookluiken zijn voornamelijk aanwezig in trappenhuizen waarbij het rookluik zich op het hoogste punt bevindt en de bediening ervan op het gelijkvloers. 

Ze kunnen ook aanwezig zijn in gebouwen die uitgerust zijn met een vaste blusinstallatie (bv. ESFR sprinklerinstallatie). Deze rookluiken maken geen deel uit van een volwaardige RWA-installatie, maar geven de brandweer de mogelijkheid om het gebouw te verluchten. 

Voorbeeld:
In de trappenhuizen: ja.
• Locatie bediening: +0 in het trappenhuis. 

Voorbeeld:
In magazijn 5A.
• Locatie bediening: in de centrale controle- en bedieningspost. 

Rookgordijnen 

Een rookgordijn maakt deel uit van de RWA-installatie en verdeelt de ruimte in rookvakken. Bij activatie van de RWA-installatie sluiten één of meerdere rookgordijnen waardoor de vrije doorgang voor de brandweer mogelijk verhinderd wordt. Het is dus belangrijk te weten waar deze zich bevinden. 

De locatie van de rookgordijnen is voornamelijk van belang bij parkeerruimten. 

Rook- en warmteafvoerinstallatie (RWA-installatie) 

Een RWA-installatie komt meestal voor in residentiële gebouwen met atria, een zeer grote oppervlakte of een parkeerruimte. Daarnaast vind je ze ook in industriegebouwen. Deze installatie verhoogt o.m. de veiligheid van de brandweer bij het uitvoeren van een interventie. 

De installatie wordt automatisch geactiveerd in geval van branddetectie of bij het in werking treden van de sprinklerinstallatie. Er moet echter ook een (handmatige) bediening voor de brandweer aanwezig zijn. 

Geef aan welke ruimten beveiligd zijn met een RWA-installatie en waar de bediening zich bevindt. 

Voorbeeld:
 Beveiligde ruimte: ondergrondse parkeerruimte -1 en -2.
• Locatie bediening: op het gelijkvloers ter hoogte van de nachttoegang tot het gebouw. Aan deze toegang is een brandweerkluis voorzien.Muurhydranten 

Op droge kolom (droge stijgleiding)

Bij vorstgevoelige omgevingen, bv. een parkeergebouw, kunnen muurhydranten aanwezig zijn ‘op droge kolom’. De brandweer zal bij het toekomen op de interventie een aansluiting maken en zo de leiding voeden. Vervolgens sluiten ze slangen aan op het gewenste niveau om de brand te blussen. 

Voorbeeld:
Aantal droge kolommen: 1
• Locatie voeding: aan de inrit van de parking, rechts naast de poort.
• Ø voedingsleiding (mm): 70
• Aantal DSP-koppelingen waterafname: 5 – 1 per verdieping.
• Ø DSP-koppeling (mm): 45 

Op natte kolom (natte stijgleiding) en haspels 

Muurhydranten vind je vaak in de nabijheid van een haspel. Een haspel is bestemd als eerste blusmiddel voor de exploitant en is dus niet van belang voor de brandweer. Je geeft enkel info over de muurhydranten. 

Voorbeeld:
Aantal natte kolommen: 2
• Ø voedingsleiding (mm): 70
• Ø DSP koppeling (mm): 45

Watervoorraad 

Welk type watervoorraad is er aanwezig? Een vijver, een waterput, …? En waar bevindt zich deze watervoorraad? Is deze altijd beschikbaar of komt deze in de zomer droog te staan? Kunnen de brandweerwagens zich in de buurt opstellen? Zijn er pompen aanwezig om deze watervoorraad te gebruiken? 

Vermeld de watervoorraad die zich op de site of in de onmiddellijke nabijheid bevindt. 


Automatische blusinstallatie 

Vul de gevraagde gegevens aan. Bijkomende informatie die je relevant vindt om de werking van de installatie te verduidelijken mag je eveneens aanvullen.
Bv. de aansluiting voor het bijvullen van de watervoorraad van de sprinklerinstallatie, de te leveren voedingsdruk of –debiet, ... 

Een watergordijn is voornamelijk aanwezig op industriële sites. Dit is in functie van de bescherming van de brandweerlieden of voor het uitwassen van gevaarlijke gassen. 

Een droge sprinklerinstallatie kan je vermelden bij ‘Andere aanwezig’. Geef voldoende informatie (locatie, diameter, minimale druk) over de werking van de installatie. 

 


Laatst bijgewerkt op 22 juli 2019