CO-preventie

Wat is CO?

Koolmonoxide of koolstofmonoxide (CO) is een kleurloos, geurloos, niet-irriterend gas dat verstikkend is doordat het de plaats van zuurstof in het bloed inneemt. Elk verbrandingstoestel kan koolmonoxide vrij geven: boilers, centrale en verplaatsbare verwarmingstoestellen, kooktoestellen op gas en verbrandingsmotoren.

Waarom is preventie belangrijk?

CO heeft een giftige werking die je doorgaans niet of laattijdig waarneemt. Symptomen van CO-vergiftiging zijn: plotse vermoeidheid, duizeligheid, hoofdpijn en braken. Jaarlijks worden in België meer dan 1.000 mensen het slachtoffer van een CO-vergiftiging. CO blijft de belangrijkste vorm van dodelijke vergiftiging in België.

Vier pijlers redden levens:

Daarom zetten we in op de volgende pijlers: controleer, ventileer, alarmeer & reageer. Telkens met duidelijke actiepunten op maat van iedereen en in elk huis inzetbaar.

1. Controleer

 • Laat je verwarmingstoestel plaatsen door een erkend technieker 
 • Zorg voor een jaarlijkse controle van het toestel en de afvoerkanalen 
 • Controleer regelmatig de kleur van de vlam: blauw is goed, geel duidt op een slechte verbranding

2. Ventileer

 • Zorg voor voldoende natuurlijke toevoer van zuivere lucht in huis 
 • Garandeer constante ventilatie in ruimtes met een verwarmingstoestel  

3. Alarmeer

 • Bevestig een CO-melder aan het plafond in elke ruimte met een verbrandingstoestel en/of rookafvoerkanaal 
 • Plaats een CO-melder in de leefruimte of slaapkamer zonder verbrandingstoestel minimaal op schouderhoogte 
 • Test de meters regelmatig, stippel een evacuatieplan uit en test dit met alle huisgenoten

4. Reageer

 • Wees aandachtig voor de symptomen van CO-vergiftiging (bij meerdere personen in dezelfde ruimte): plotse vermoeidheid, duizeligheid, hoofdpijn en braken 
 • Evacueer: zorg eerst voor je eigen veiligheid. Zet ramen en deuren open, verlaat de ruimte en evacueer indien mogelijk slachtoffers naar buiten 
 • Bel de hulpdiensten via 112 


Nuttige links:

CO_preventie.pdf

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 23 december 2022
CO-preventie