Dag van het Slachtoffer

Op 22 februari is het de jaarlijkse Europese Dag van het Slachtoffer, een dag waarop aandacht wordt gevraagd voor de rechten van slachtoffers.


In januari 2018 lanceerde gewezen minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (CD&V) Jo Vandeurzen de website slachtofferzorg.be. De website bestaat intussen drie jaar. Op deze website vinden slachtoffers van misdrijven, verkeersongevallen, rampen en aanslagen informatie op juridisch, praktisch en emotioneel vlak. Ook naasten van deze slachtoffers en getuigen kunnen voor informatie en ondersteuning op deze website terecht. Voor verschillende feiten biedt de website specifieke informatie en wordt er dieper ingegaan op wat slachtoffers zelf kunnen doen en wie hen kan helpen. Zo werd de website onlangs aangevuld met informatie rond vandalisme, bedreiging, mensenhandel, (cyber)pesten, vluchtmisdrijf en discriminatie.

Slachtofferhulp van de CAW

11 CAW in Vlaanderen en Brussel bieden slachtofferhulp en psychosociale begeleiding gekoppeld aan juridische ondersteuning. Slachtofferhulp praat met slachtoffers over wat hen overkomen is en gaat samen met slachtoffers op zoek naar gepaste manieren om om te gaan met wat er gebeurd is. Slachtofferhulp geeft slachtoffers ook info over hun rechten en geeft antwoord op juridische of verzekeringstechnische vragen, en brengt slachtoffers in contact met gepaste diensten zoals verzekeringen, advocaten, mutualiteiten, …

Als het nodig is, verwijst slachtofferhulp mensen door naar gespecialiseerde hulp van bijvoorbeeld een Centrum voor Geestelijke Gezonheidszorg (CGG) of andere hulpverlening. Slachtofferhulp is gratis en vertrouwelijk. Een gesprek kan telefonisch of persoonlijk; bij slachtofferhulp, bij een slachtoffer thuis of ergens in de buurt. Iedereen kan bij slachtofferhulp terecht, ook kinderen en jongeren. 


Dienst slachtofferonthaal justitiehuizen

De dienst slachtofferonthaal kan tussenkomen zodat slachtoffers en hun naasten de nodige aandacht en ondersteuning krijgen tijdens de gerechtelijke procedure – vanaf de indiening van de klacht tot de strafuitvoering. De dienst slachtofferonthaal geeft informatie over het dossier, de gerechtelijke procedure en de rechten van slachtoffers. De dienst biedt ook bijstand tijdens de gerechtelijke procedure, zoals bijvoorbeeld bij de wedersamenstelling van de feiten, de inzage van het dossier, de zitting van de rechtbank, … De dienst slachtofferonthaal kan ook doorverwijzen naar andere diensten zoals slachtofferhulp, de commissie voor financiële hulp, …

De dienst slachtofferonthaal heeft contact met parketmagistraten en onderzoeksrechters en kan optreden als tussenpersoon tussen slachtoffers en magistraten. Er zijn 13 diensten slachtofferonthaal in Vlaanderen en 1 in Brussel.

Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme Zuhal Demir (N-VA) kondigde onlangs een forse uitbreiding aan van de dienst slachtofferonthaal van de justitiehuizen.


Voor meer info kan u terecht op www.slachtofferzorg.be Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 23 februari 2021
Dag van het Slachtoffer