De hulpverleningszone Zuid-Oost in 2022 - enkele cijfers

In 2022 werd de Hulpverleningszone Zuid-Oost 25219 keer opgeroepen voor noodsituaties. 

Van deze interventies waren er 16385 ziekenwageninterventies en 1251 brandinterventies.
De andere interventies waren interventies van technische aard (2857), interventies i.k.v. noodweer/stormschade (757) en wespenverdelgingen (3969).

De hulpverleningszone garandeert dat elke noodoproep beantwoord wordt, dankzij de niet-aflatende inzet van 572 personeelsleden. 

Onder de oproepen voor brand verstaan we alle soorten brandmeldingen. Het kan dan gaan over een brand buiten (bv. van natuur, voertuig of vuilbak) of binnen (bv. van een gebouw, schouw of een ondergrondse parkeergarage). Automatische brandmeldingen en controletaken (bv. controle van brandgeur of van goede blussing) zijn ook opgenomen in deze cijfers.

In 2022 handelde de hulpverleningszone 757 oproepen af naar aanleiding van storm of wateroverlast, en dit vooral in piekperiodes. Voor wespenverdelingen werd 757 maal een brandweerploeg ingeschakeld. Het grootste aantal oproepen voor dit type interventie zien we in de zomer en in het najaar.

Dat werken bij een hulpverleningszone zeer gevarieerd is blijkt uit het grote aantal ‘andere’ interventies, namelijk 2857 oproepen. Daaronder verstaan we de hulpverlening onder andere n.a.v. een auto-ongeval, het vrijmaken van de weg, het redden van personen die zich in één of andere gevaarlijke situatie bevinden, bevrijdingen uit liften, redden van dieren in nood, interventies waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn en allerlei logistieke interventies. 

Om al deze interventies te kunnen afhandelen zijn er 572 personeelsleden actief binnen onze hulpverleningszone. 121 van hen zijn in hoofdberoep actief in de zone. Zij worden bijgestaan door 427 vrijwilligers die zich, naast hun hoofdberoep, beschikbaar stellen om de inwoners te helpen. De gehele werking van de hulpverleningszone wordt ondersteund door 24 administratieve personeelsleden.

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 20 april 2023
De hulpverleningszone Zuid-Oost in 2022 - enkele cijfers