Foto's DIP-platform

Toegang 

Voeg een foto toe van de hoofdtoegang tot de inrichting. Zorg voor een overzichtsbeeld. Geef bijkomende informatie in het tekstvak of maak aanduidingen op de foto indien dit bijdraagt tot een vlotte herkenning van de toegang. 

Voorbeeld:

Brandweerkluis 

Voeg een foto toe van de locatie van de brandweerkluis. Zorg dat de toegang (of een ander referentiepunt) duidelijk zichtbaar is. Kader de brandweerkluis in het groter geheel. Als er meerdere brandweerkluizen aanwezig zijn, dan voeg je extra foto’s toe. 

Duid de exacte locatie van de brandweerkluis aan. Indien zichtbaar op de foto kan je ook aangeven op welke sloten de sleutels die zich in de brandweerkluis bevinden, passen. 

Voorbeeld:

Inhoud brandweerkluis 

Voeg een foto toe van de inhoud van de brandweerkluis. In het tekstvak verduidelijk je welke sleutel toegang geeft tot welk slot. Of geef aan dat het een loper betreft. Maak gebruik van een nummering als er zich meerdere sleutels in de kluis bevinden. 

Voorbeeld: 

1. Badge, alle ruimten excl. technische
2. Zijpoortje voetgangers
3. Technische ruimten
4. Alle ruimten excl. technische
5. Manueel openen poort 

In de kluis geef je de sleutels een duidelijk label (geen nummering), zodat onmiddellijk duidelijk is waarvoor de sleutel gebruikt wordt.


Andere foto's 

Je kan ook andere foto’s toevoegen en aanvullen met tekst en aanduidingen. 

Enkele voorbeelden: een specifieke procedure voor het openen van een hek of het afsluiten van het rioleringsstelsel, een verduidelijking van de afsluiters van de pompen van de sprinklerinstallatie, een foto van de aanwezige bedieningen in het controlelokaal voor de brandweer, … 

 

Laatst bijgewerkt op 22 juli 2019