Gevaarlijke stoffen

Dit hoofdstuk is enkel van toepassing bij de opmaak van een uitgebreid interventiedossier

In deze rubriek geef je de gevaarlijke stoffen die op de site aanwezig zijn.
De producten die courant aanwezig zijn in elke inrichting (bv. een beperkte voorraad reinigingsmiddelen) moet je niet vermelden.
Enkel stoffen met een totale hoeveelheid vanaf 500l geef je weer, tenzij er een bijzonder risico aan de stof verbonden is.
Een ruimte waarin veel kleine hoeveelheden aanwezig zijn van verschillende stoffen mag je ook aangeven als ‘Diverse gevaarlijke stoffen’. Hierbij is voornamelijk de locatie van belang.
Verder benoem je de stoffen (grote hoeveelheden) en vermeld je waar mogelijk het UN – of CAS nummer, het GEVI-nummer en de CLP-classificatie. Geef telkens de maximale hoeveelheid en de locatie aan. De hoeveelheid moet aangegeven worden incl. de eenheid (bv. ton, m³, l, kg). Als de stoffen worden opgeslagen in bijzondere condities, dan vul je de opslagdruk en temperatuur ook aan. 

In samenspraak met de brandweer zal bekeken worden welke veiligheidsinformatiebladen je toevoegt aan het dossier. 

Laatst bijgewerkt op 22 juli 2019