Stormschade

Bij gevaar voor de openbare veiligheid bel je altijd 112.

Bij stormschade waar geen gevaar (meer) is, kan je met onderstaand formulier brandweerhulp aanvragen. Het is de snelste manier en je houdt het noodnummer vrij voor échte noodgevallen.

De brandweer zorgt voor een veilige situatie, maar is geen klusjesdienst. Contacteer een professional als de schade zich op privédomein bevindt en geen gevaar inhoudt:

  • omgevallen boom in je tuin
  • schade aan je tuinhuis
  • weggewaaide trampoline
  • elektriciteitspanne

In bepaalde gevallen gelden er tarieven voor een interventie, bijvoorbeeld bij kennelijk slecht onderhoud of als iets niet goed verankerd was.
Je kan deze tarieven terug vinden in het retributiereglement van de zone.

De brandweer moet bij acute stormschade op korte tijd veel interventies verwerken. We stellen prioriteiten en daarom moet je soms even wachten. Je doet dus best maar één aanvraag.

Na verzending krijg je een bevestiging op het e-mailadres dat je hebt opgegeven. Klik vervolgens op de link om jouw aanvraag te bevestigen. Controleer de "Spam"-folder van je inbox indien je deze mail niet zou ontvangen.

Hulpverleningszone Zuid-Oost verwerkt deze gegevens conform Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. De privacyverklaring van de hulpverleningszone is te raadplegen op [https://zuid-oost.hulpverleningszone.be/privacy].

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 16 november 2023
Aanvraag stormschade
Stormschade