Voorzieningen en gevaren

Op het voorblad van het interventiedossier bevinden zich twee rijen met pictogrammen: de voorzieningen en de gevaren. Deze wijzen de interventieleider op de aanwezige hulpmiddelen en aandachtspunten zoals gevaren, blusmiddelen, brandbeveiligingsmiddelen, … 

 

De voorzieningen en gevaren die in dit hoofdstuk aangevinkt worden, zullen volgens een vooraf bepaalde volgorde op het voorblad verschijnen met hun respectievelijke symbolen. 

Voorbeeld:


Een overzicht van de gebruikte pictogrammen en hun betekenis kan je raadplegen in de legende

 

Laatst bijgewerkt op 22 juli 2019