Wateroverlast

Bij levensgevaar bel je altijd 112.

In alle andere gevallen doe je een aanvraag voor brandweerhulp met onderstaand formulier. Het is de snelste manier en je houdt het noodnummer vrij voor échte noodgevallen.

Tijdens stormweer en noodweer zijn interventies gratis.
Er gelden tarieven in de andere gevallen.
Interventies door nalatigheid of kennelijk slecht onderhoud, zoals van een dakgoot of kelder, zijn altijd betalend. Ook tijdens stormweer.
Je kan deze tarieven terug vinden in het retributiereglement van de zone.

De brandweer moet bij acute wateroverlast op korte tijd veel interventies verwerken. We stellen prioriteiten en daarom moet je soms even wachten. Je doet dus best maar één aanvraag.

Na verzending krijg je een bevestiging op het e-mailadres dat je hebt opgegeven. Klik vervolgens op de link om jouw aanvraag te bevestigen. Controleer de "Spam"-folder van je inbox indien je deze mail niet zou ontvangen.

Hulpverleningszone Zuid-Oost verwerkt deze gegevens conform Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. De privacyverklaring van de hulpverleningszone is te raadplegen op [https://zuid-oost.hulpverleningszone.be/privacy].

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 16 november 2023
Aanvraag wateroverlast
Wateroverlast