Workshop rond het invullen en opmaken van interventieplannen

Gezien de specifieke risico's verbonden aan elk gebouw of object, willen we over een voorafgaandelijk interventieplan beschikken via het digitale platform (DIP) van onze zone.  Hiermee kan de exploitant de brandweer alle gegevens aanreiken die nodig zijn bij een interventie: brandweerkluis- en contactgegevens, plannen van de site, gevaren, enz.

De door de exploitant aangeboden informatie wordt door de brandweer gebruikt voor de uitvoering van haar hulpverleningsopdracht. Door een volledig dossier in te dienen, kan de interventie zo vlot mogelijk verlopen en zal de schade beperkt worden. 

Wij merken dat het afwerken van de dossiers soms op wat problemen stuit. Daarom zijn wij met de ontwikkelaar van het platform, Certeso, in overleg gegaan en willen we graag ééndaagse opleidingssessies organiseren die de exploitant in staat stellen om het dossier af te werken en in te dienen.

Wat kan u verwachten? 

 • De sessie zal doorgaan op een locatie binnen onze hulpverleningszone. 
 • U bezorgt uw plannen vooraf aan Certeso, die hiermee uw dossier voorbereidt.
  1. Indien u niet over plannen beschikt, kan Certeso deze opmeten tegen een bijkomende kost.
 • U wordt vooraf begeleid om de toepassing te installeren en uw registratie te voltooien, zodat u meteen aan de slag kan gaan.
 • Per sessie worden slechts 10 deelnemers toegelaten, en zijn er 3 lesgevers. Zo ben je zeker van een persoonlijke begeleiding.

Er wordt een broodjesmaaltijd voorzien tijdens de middagpauze.

Programma:

 • 9h00 Ontvangst 
 • 9h15 Start 
  1. Voorstelling deelnemers
  2. Brandpreventie voor werkgevers
   • Codex welzijn op het werk
   • Brandpreventiedossier
   • Wat met huurders / eigenaars?
  3. Waarom een interventieplan voor de brandweer?
  4. Hoe en wanneer wordt de informatie gebruikt door de brandweer?
 • 10h15 pauze
 • 10h30 workshop
  1. Digitaal interventieplan inleiding & eerste invulling
 • 12h00 pauze
 • 12h30 vervolg workshop
  1. We gaan scherm voor scherm door de toepassing en vullen individueel het dossier in met de nodige informatie.
 • 14h30 pauze
 • 14h45  laatste deel van de opleidingssessie
  1. Resultaten overlopen van de verschillende deelnemers
  2. Eventuele vragen of problemen
  3. Op het einde van de sessie dienen we het dossier een eerste maal in ter controle door de brandweer. Deze kan dan waar nodig nog extra vragen stellen aan de exploitant.

16h00  einde sessie

De deelnameprijs bedraagt 1350€ (excl. BTW, 2024) per deelnemer. Dit is slechts een fractie van de kostprijs voor het laten opmaken van een dossier door een externe firma. 

U kan uw dossier uiteraard zonder deze workshop opmaken. Houd er evenwel rekening mee dat u in veel gevallen door de wetgever tot medewerking wordt verplicht, en u het plan voor uw inrichting alsnog dient op te maken en in te dienen.

Wij trachten iedere sessie rond dezelfde doelgroep te organiseren. Op die manier kunnen we gericht inspelen op specifieke relevante onderwerpen.

In het voorjaar van 2024 gaan de workshops door op 12/03, 25/04 en 12/06. Bij voldoende interesse kunnen er in het najaar extra dagen georganiseerd worden.

Interesse? 

Dan vragen we u beleefd om via de onderstaande link vrijblijvend uw interesse kenbaar te maken. Wanneer wij voldoende kandidaten verzameld hebben, kunnen wij een dag inplannen en krijgt u ruim op voorhand van ons een mailtje met de mogelijkheid om in te schrijven.


Ik heb interesse voor deelname aan een opleidingssessie

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 12 maart 2024
Workshop rond het invullen en opmaken van interventieplannen