Zone
Zoneraad

Het bestuur van de hulpverleningszone Zuid-Oost wordt gevormd door de zoneraad.

De zoneraad is samengesteld uit alle burgemeesters van de steden en gemeenten van de zone, aangevuld met de zonecommandant. Het secretariaat ervan wordt waargenomen door de zonesecretaris.

Voorzitter van de zoneraad is burgemeester Tania De Jonge ( Ninove ).

De vergaderingen van de zoneraad gaan maandelijks door op vrijdagnamiddag in het zonehuis en zijn openbaar ( met uitzondering van het gesloten gedeelte ).


Zoneraad 2019

Agenda en Bekendmaking van de beslissingen 2019

Zoneraad 2020

Agenda en Bekendmaking van de beslissingen 2020

Bezoek de nationale website via www.hulpverleningszone.be.