Wespenverdelgingen

Wespenverdelgingen worden - onder voorbehoud van brand of andere dringende interventies - op de dag van melding uitgevoerd (van de vooravond tot zonsondergang). Op zondagen en feestdagen worden geen wespenverdelgingen uitgevoerd.

Nesten van Aziatische hoornaars die nu nog gevonden worden, zijn secundaire nesten die niet meer actief zijn ( er zitten geen hoornaars meer in ). Ze hoeven dus ook niet bestreden te worden.

Uitvoering van wespenverdelgingen is onderhevig aan het zonale retributiereglement van de hulpverleningszone Zuid-Oost. Een factuur voor een bedrag van 47 € zal achteraf door de financiële dienst van de hulpverleningszone opgestuurd worden.

Vul het formulier onderaan deze pagina in om jouw aangifte te doen.

Na verzending krijg je een bevestiging op het e-mailadres dat je hebt opgegeven. Klik vervolgens op de link om jouw aanvraag te bevestigen. Controleer de "Spam"-folder van je inbox indien je deze mail niet zou ontvangen.

Hulpverleningszone Zuid-Oost verwerkt deze gegevens conform Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. De privacyverklaring van de hulpverleningszone is te raadplegen op [https://zuid-oost.hulpverleningszone.be/privacy].

Powered by Froala Editor

Laatst bijgewerkt op 12 januari 2024
Aanvraag wespenverdelging
Wespenverdelgingen